Strona główna » Łowisko PIĘKNA WODA » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI Dopuszczalne są dwa typy rezerwacji (cena za 1 osobę + infrastruktura): * Cztero-dobowe: od niedzieli godzina 14:00 do czwartku do godziny 12:00. * Trzy-dobowe: od czwartku godzina 14:00 do niedzieli do godziny 12:00 Przyjmujemy rezerwacje przy dwóch osobach na stanowisku. W cenę jest wliczone: * Łowienie w określonym terminie. * Domek na pomoście. Domek drewniany z dwoma łóżkami. * Toaleta, prysznic. * Ponton, kołyska, dwa podbieraki, sling. KAŻDA OSOBA WCHODZĄCA NA TEREN ŁOWISKA ZGADZA SIĘ NA NAGRYWANIE, A W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZGADZA SIE NA UDOSTĘPNIENIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, TABLIC REJESTRACYJNYCH, WIZERUNKU. WYRAŻA ZGODĘ BEZ PODPISU DOKUMENTÓW. PŁATNOŚĆ ZA POBYT, TRAKTUJE SIĘ JAKO ZGODĘ. 1. Płatność należy dokonać do 5 dni od wpisania się w kalendarzu rezerwacji. Płatność 100% lub 50% kwoty. Jeśli 50% to resztę w ciągu 30 dni. Po tym terminie, nieopłacona rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku rezygnacji z opłaconego terminu, jest możliwość zmiany obsady. Nie przewidujemy zwrotu opłaty za rezerwację w przypadku rezygnacji. Opłata za rezerwację jest potwierdzeniem akceptacji warunków. 2. Zapłata 50% ceny rezerwacji stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 §§ 1-3 Kodeksu cywilnego. W razie braku zapłaty całości ceny w terminie przewidzianym w punkcie 1 powyżej zadatek przepada na rzecz Gospodarza Łowiska. Zadatek przepada na rzecz Gospodarza Łowiska również w braku wykonania umowy ze strony osoby rezerwującej pobyt na łowisku. 3. W przypadku zapłaty 100% ceny pobytu na łowisku zarezerwowane stanowisko pozostaje do dyspozycji rezerwującego w ustalonym przez niego pierwotnie terminie niezależnie od tego, czy rezerwujący stawi się, przebywa na łowisku i zarezerwowanym stanowisku. Wszelkie zmiany rezerwacji, w tym zmiany terminu lub osób korzystających z zarezerwowanego stanowiska wymagają zgody obu stron umowy. 4. Rezerwację przyjmujemy tylko w przypadku pełnej obsady stanowiska (minimum dwie osoby łowiące na pomoście). 5. Każda kolejna osoba łowiąca jest liczona po normalnej stawce. 6. Osoba towarzysząca (max 2 osoby towarzyszące na pomoście), zwierzak przebywają na łowisku bezpłatnie. 7. Rezerwację stanowisk można dokonać telefonicznie pod numerem: +48 667 999 956. 8. Po dokonaniu rezerwacji, wiadomością SMS, zostanie przesłane potwierdzenie z numerem konta do płatności. 8. W przypadku niestawienia się na łowisku, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi. 9. Osoba, która dokona wpłaty, a nie może przyjechać w zarezerwowanym terminie, może podać osobę, która wykorzysta rezerwację (po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem łowiska). 10. Osoba wstępująca legalnie na teren łowiska jest zobowiązana wypełnić kwestionariusz osobowy, w którym podaje swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu lub inny kontakt medialny, oraz numer telefonu do innej osoby, który może zostać wykorzystany w wypadkach losowych, którym uległa osoba znajdująca się na łowiku. Uzyskane w ten sposób dane osobowe będą wykorzystywane przez Gospodarza łowiska w celach bezpieczeństwa osób przebywających na łowisku lub w celu pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności za naruszenia prawa lub regulaminu. W przypadku, gdy nie ma podstaw do ochrony bezpieczeństwa osoby przebywającej na łowisku lub pociągnięcia jej do odpowiedzialności dane osobowe pozyskane w sposób wyżej wskazany będą na trwale usuwane przez Gospodarza łowiska po upływie 2 tygodni po opuszczeniu łowiska przez dane osoby. 11. Polityka ochrony danych osobowych oraz postepowanie z nimi przez Gospodarza łowiska/Administratora tych danych zostaje ujęta w osobnym dokumencie, który wymaga zgody osoby korzystającej z łowiska przy przybyciu na łowisko. ZASADY KORZYSTANIA Z ŁOWISKA 1. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb oraz wymagane jest stosowanie zasady „Złów i Wypuść”. 2. Każde podejrzenie / udowodnienie, że ryba nie wróciła do wody będzie skutkowało wydaleniem z łowiska. 3. Każda kradzież ryby będzie skutkowała zgłoszeniem tego faktu na Policji. 4. Dozwolone jest łowienie na 3 wędki/osobą. 5. Dozwolony jest połów tylko metodą włosową. 6. Całkowity zakaz używania ORZECHA TYGRYSIEGO (do nęcenia) oraz GOTOWANEJ KUKURYDZY (do nęcenia). Dozwolona gotowana kukurydza tylko ta, którą można kupić na łowisku. Należy zgłosić chęć zakupu kilka dnie wcześniej. 7. Dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie ze środka pływającego oraz łódką RC. Używanie kamizelek ratunkowych jest obowiązkowe. Wędkarz z pontonie bez kamizeli jest równoznaczne z wydaleniem łowiących z łowiska. 8. ZAKAZ przetrzymywania ryb w workach. 9. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska oraz możliwie w linii prostej. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkującym. 10. Stanowisko wędkowania należy pozostawić w czystości i porządku. Śmieci należy zabrać ze sobą. 11. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku. 12. Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami powoduje wyproszenie z łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży pozwolenia na wędkowanie w przyszłości. 13. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. 14. Zmiana miejsca wędkowania jest możliwa w porozumieniu z kierownikiem łowiska pod warunkiem, że istnieje wystarczająca liczba wolnych stanowisk. 15. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo złowionej ryby oraz należy regularnie polewać go wodą. 16. Osoba korzystająca z łowiska wyraża zgodę na publikację jej wizerunku w ramach filmów i zdjęć wykorzystywanych w celach marketingowych oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej lub profilu facebook łowiska, jak również na monitoring całodobowy łowiska z utrwaleniem jej wizerunku w celach bezpieczeństwa i kontrolnych. Utrwalony materiał zdjęciowy lub filmowy może być wykorzystany do celów dowodowych w celu ochrony praw osób legalnie przebywających na łowisku lub w celu pociągnięcia ich do odpowiedzialności za naruszenia prawa lub regulaminu. 17. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu tylko wtedy, gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkującego. 18. Opiekun łowiska ma prawo sprawdzić końcowe zestawy na życzenie. 19. Obowiązuje zakaz odwiedzin osób nieupoważnionych. Tylko opiekun łowiska może wyrazić zgodę na odwiedziny. Odwiedziny należy zgłosić telefonicznie 667999956. Odwiedzający nie mogą parkować auta na terenie łowiska oraz na drodze. Należy zaparkować auto przed znakiem zakazu wjazdu do lasu. Odwiedziny tylko do godziny 20:00. 20. Osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie, ponosi odpowiedzialność za osobę towarzyszącą oraz odwiedzającą. Jeżeli osobą towarzyszącą jest małoletni, osoba, która wykupiła pozwolenie na wędkowanie, zobowiązana jest podpisać oświadczenie, że małoletni pozostaje pod jego opieką. Odmowa podpisania tego oświadczenia skutkuje odmową wpuszczenia małoletniego na łowisko. 21. Przed rozpoczęciem wędkowania każdy wędkarz ma obowiązek podpisania oświadczenia, w którym akceptuje i potwierdza zapoznanie się z regulaminem Łowiska. 22. Na łowisku obowiązuje zakaz: *Używania plecionki jako linki głównej. *Zakaz używania haków zadziorowych. Dozwolone tylko bezzadziorowe lub zagięte kombinerkami. *Używania przyponów strzałowych z plecionki, tylko z żyłki mono do 60 mm lub leadcora. *Zakaz używania ciężarków ołowianych. *Zakaz używania cieńszych żyłek niż 0,30mm. *Zakaz używania podbieraków mniejszych niż kosz 90cm. *Niszczenia roślinności. *Parkowania samochodów poza wyznaczonym miejscem. Auto parkujemy wzdłuż siatki po lewej stronie od wjazdu. *Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC. *Rozpalania ognisk. *Kąpieli na łowisku. *Głośnego zachowania. *Picia alkoholu.
 
Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do
Tylko nowości
Tylko promocje
Brak produktów ...

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu